Klikk på lenkene under for en kort tekst om innhold.

kit&katTegneseriekattenFelina skille1: Friske Fraspark skille2: SprekePåfunn skille3: På ville veierskille

dorskilleRidderne av DorTrollmannskeiseren Bind 1 og 2

skillemirskilleMirandaskille1: Fargenes Mester 2:Datter-Befrierne 3&4: Slaget på Kvassvollen og Slaget om Arubia 5:Smaragdgruven 6:DeSorteAlvene 7:Krystallfjelletskille8:Det Indre Monsteret 9: Fortidens gåteskille10: Åndenes land

 

Utgitte bøker

Dette er alle bøkene i Mirandaserien, Ridderne av Dor og Felina som er kommet ut til nå.

FortidensgaateMi10

Felina bok1Felina bok2skilleNyeFelina

Felinabøkene inneholder historier som har gått som føljetonger i bl.a. Adresseavisen og Norsk Barneblad.