Ridderne av Dor

Ridderne av Dor ble utgitt i de glade nittiårene. Under, en scene fra en fest, hvor kampen mellom det gode og det onde får utspille seg i et lite drama! Jeg skal legge ut stoff om Ridderne etter hvert, håper jeg ^_^

Previous slide
Next slide

A map over the lands of Dor.